OMG, NOVA FLAŠKA!

Fanta ima novo asimetrično flaško!
Poslovenili smo globalno kampanjo na prodajnih mestih.

Plakati, trgovinske izpostavitve, stojala, oglasi.
Oblikovanje in izvedbeno oblikovanje.
Naročnik: Coca-Cola
Leto: 2017
Prevodi in fotografije: Coca-Cola